Beste bezoeker,

 

Mochten er druk- of zetfouten op deze website staan dan willen wij u vragen deze via e-mail aan ons te melden. Wij hebben toezicht gevraagd van diverse instanties om ons te blijven monitoren en te beschermen. Wij werken altijd onafhankelijk met onze opdrachtgevers waardoor wij de beste informatie voor de klant kunnen bemachtigen zodat deze op haar beurt de best mogelijke keuze kan maken in de Gappy diensten en producten.

 

 

 

Hieronder een aantal punten die 

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

 

 

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 

 

 1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van Gappy in overeenstemming met jouw keuzes;
 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productierroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;
 3. je account bij Gappy te verwerken;
 4. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
 5. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en Move merkproducten te verbeteren of om nieuwe bedrijfsvoering, services en producten te ontwikkelen;
 6. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
 7. het bieden van diensten op het internet;
 8. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
 9. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
 10. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
 11. het aggregeren en/of anonimiseren van persoonsgegevens om andere data te genereren voor ons gebruik;
 12. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
 13. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

 

Welke gegevens we exact verwerken, is afhankelijk van welke websites, producten of services je gebruikt en hoe je het gebruikt. We verzamelen de volgende persoonsgegevens.

 

 

Gegevens die je verstrekt aan ons:

 

 

 • Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, Gappy producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van Gappy producten etc.

 

 

Wanneer je een ticket registreert via onze website, word je doorgelinkt naar de website van Eventbrite. Eventbrite verwerkt jouw ticket registratie. Hiervoor geldt het Privacy Statement van Eventbrite: https://www.eventbrite.nl/support/articles/nl_NL/Troubleshooting/privacybeleid-van-eventbrite?lg=nl_NL

 

 

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

 

 

Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke rechtsgrond van toepassing is:

 

 

Manier van verzamelenPersoonsgegevens die worden verzameldDoeleinden gebruik persoonsgegevensRechtsgrondAbonneren nieuwsbriefVoornaam, e-mailadres
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14Toestemming of gerechtvaardigd belangContact met ons opnemenNaam, woonplaats, e-mailadres, leeftijd, taalvoorkeurDe hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 1Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang Gappy producten kopen via de website van een Gappy merkVia doorlink naar de webshop omgeving van de Gappy merken. Zie hiervoor de privacystatements van de desbetreffende merken.De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belangRegistreren van een ticket, deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forumNaam, woonplaats, e-mailadres, leeftijd, taalvoorkeurDe hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14Toestemming of gerechtvaardigd belangBezoek aan onze websites (cookies)Metadata (NB: zie het Cookiebeleid Move voor verdere details)De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14Toestemming of gerechtvaardigd belang

 

 

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

 

 

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt, door het sturen van een verzoek naar info@gappy.nl.

 

 

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

 

 

Je dient ervan bewust te zijn dat Move deel uitmaakt van een business groep binnen Pon en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven van Gappy. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere Gappy bedrijfsonderdelen.  

 

 

Move kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens Gappy en om services die ze aan ons bieden te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn van services zoals website hosting, data analyses, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, klantenservice, e-mail bezorging, audits en andere diensten. Gappy kan jouw persoonlijke gegevens ook delen met derden, zodat zij je marketingcommunicatie kunnen sturen, in overeenstemming met jouw keuzes. Move vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Gappy zal je persoonsgegevens niet verkopen aan derden. 

 

 

 

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

 

 

Wanneer je een ticket registreert via onze website, word je doorgelinkt naar de website van Eventbrite. Eventbrite verwerkt jouw ticket registratie. Hiervoor geldt het Privacy Statement van Eventbrite: https://www.eventbrite.nl/support/articles/nl_NL/Troubleshooting/privacybeleid-van-eventbrite?lg=nl_NL

 

 

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

 

 

Gappy zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

 

 

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat Gappy passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en bescherming van jouw gegevens. Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals contractuele overeenkomsten, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, afgesloten met derde partijen. Je kunt een kopie van deze maatregelen aanvragen door contact met ons op te nemen via info@gappy.nl.

 

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

 

 

We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht.

 

 

Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren:

 

 

 • De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten).
 • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of
 • Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties).

 

 

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

 

 

Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

 

 

Raadpleeg ons Cookiebeleid van Gappy voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

 

 

Jouw rechten

 

 

Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via info@gappy.nl . We zullen conform het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren.

 

 

Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen die je gebruikt om ons je verzoek te sturen, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.

 

 

Contact, vragen, feedback en functionaris gegevensbescherming

 

 

Stuur je vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring naar Info@gappy.nl

 

 

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via bovenstaand email adres. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor jouw land of regio of waar een vermeende inbreuk op het toepasselijke privacyrecht plaatsvindt.

 

 

Beleidswijzigingen

 

 

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren. Indien noodzakelijk, zullen we je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring werd op 26 september 2019 voor het laatst aangepast.